Relatietherapie

In een relatietherapie die gebaseerd is op haptonomische beginselen wordt vooral gelet op de gevoelsmatige problemen die er tussen partners spelen. Deze leiden meestal tot voortdurend terugkerende patronen in de relatie en de partners zijn vaak niet meer in staat deze patronen zelf te doorbreken, Hierdoor verslechtert de relatie, worden frustratie, verdriet, woede en teleurstelling vaak groter en komt de relatie in een neerwaartse spiraal.

Na een uitgebreid intakegesprek, waarin de therapeut en beide partners in kaart brengen wat de problemen zijn wordt het behandeldoel in overleg vastgesteld en de therapie gestart.

De therapeut begeleidt de partners in het zoeken naar contact op gevoelsmatig en emotioneel niveau. De therapie is gericht op het verkrijgen van inzicht in:

  • Wat beweegt mij gevoelsmatig?
  • Wat doet dat met mijn partner?
  • Wat doet de partner met mij?
  • Wat roept dat bij mij op?
  • Herken ik dit en wordt het elke keer frustrerender?
  • Is er sprake van patronen in onze communicatie?
  • Wat zijn blokkades en hoe worden deze veroorzaakt?
  • Wat kunnen we daaraan doen?

Doordat beide partners emotioneel en gevoelsmatig geraakt worden in de therapie kan het contact tussen hen verbeteren of herstellen. Verschil met andere vormen van relatietherapie is dat bij deze haptonomische therapie veel gebruik wordt gemaakt van oefeningen, die de therapeut de partners met elkaar laat doen, en soms ook van directe aanraking. Doel hiervan is om in het directe ervaren de patronen tegen te komen, waarop beide partners voortdurend stuiten én natuurlijk uit te zoeken hoe dat anders kan.

In de praktijk blijkt keer op keer dat een goed uitgevoerde en beleefde oefening of een aan den lijve gevoeld contact vaak vele malen effectiever is dan praten óver de problemen. Cliënten herkennen vaak plotseling waar ze steeds tegenaan lopen: ‘Oh, dít is wat er steeds gebeurt!’ / ‘Als jij A doet dan roept dat bij mij B op en zet dat het hele patroon weer in gang’.

Behalve van het praktisch ervaren wordt er natuurlijk ook gebruik gemaakt van het gesprek, maar kenmerkend blijft dat de nadruk meer dan bij andere therapieën ligt op het leren herkennen en hanteren van de problematiek in praktische, dagelijks terugkerende situaties.

Gedurende een traject van een aantal sessies begeleidt de therapeut de cliënten bij het zoeken naar een, op wederzijds respect gebaseerde, nieuwe manier van omgaan met elkaar.