Privacy Policy

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van u. Toch is dat soms nodig, om u bijvoorbeeld te kunnen terugbellen.

  • We zullen uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk beschermen.
  • We zullen ze alleen gebruiken voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  • We bewaren ze niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken
  • We zullen uw persoonlijke gegevens nooit zonder gegronde reden delen met anderen partijen

Welke persoonsgegevens verwerkt Haptotherapie Rotterdam?

Om de overeenkomst die wij aangegaan zijn zo goed mogelijk uit te voeren hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig

Naam en adresgegevens
Deze zijn onder meer nodig voor facturering en het maken van de cliëntenstatus

E-mailadres
Nodig voor facturering, aanmelding en waar nodig bereikbaarheid. Wij factureren per mail om het gebruik van papier zoveel mogelijk te beperken.

Telefoonnummer
Dit is nodig voor het kunnen opnemen van contact.

Betaalgegevens
Betaalgegevens worden na betaling opgeslagen. Denk daarbij aan uw rekeningnummer en uw naam als rekeninghouder. Voor de verwerking van betalingen zetten wij ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen en banken voor incasso-opdrachten. Voor het maken van het jaarverslag en het doen van belastingaangiftes heeft de accountant inzicht in de betaalgegevens.


Welke gegevens kunnen er nog meer verzameld worden?

Er kunnen gegevens van u in onze server logs terechtkomen. Dit kan gebeuren door gebruik te maken van onze diensten, denk aan: IP-adres, browserversie en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruikt de webmaster om fouten in het systeem op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Het komt wel eens voor dat we via supporttickets, socialmediaberichten of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om u verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Zie ook nog cookie policy


Met wie kunnen uw gegevens gedeeld worden?

Er zijn enkele partijen, zoals bijvoorbeeld Data Centers en Cloud diensten, waarmee we uw gegevens moeten delen. Dit in verband met serverruimte, telefoonlijsten en office 365 clouddiensten. We beperken de te delen gegevens tot een minimum en delen deze uitsluitend om afgenomen dienst te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Waar nodig heeft Haptotherapie Rotterdam verwerkersovereenkomsten gesloten met deze partijen.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:

  • het aangaan en uitvoeren van uw overeenkomst met ons, zodat we weten op welke diensten u recht hebt;
  • het opnemen van contact;
  • het behandelen van uw klachten;

Na het verkrijgen van uw toestemming gebruiken we uw persoonsgegevens ook voor:

  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, zodat we bijvoorbeeld weten welke pagina’s beter ingericht moeten worden;

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van uw gegevens en uw communicatie met ons.


Uw privacyrechten

Als klant van onze website en diensten heeft u enkele handige privacyrechten tot uw beschikking. Zo kan u ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wilt u deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via mail naar contact@admotio.nl.
Dit kan ook per gewone post:

Haptonomie Rotterdam
Schiekade 830
3032 AL Rotterdam

In verband met de privacywetgeving kunnen wij u vragen om identificatie.

Ook voor het indienen van klachten kunt u contact met ons opnemen. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen.